Prihodnost

VEČNAMENSKI PRIREDITVENI PROSTOR S KAMPOM

12.11.2018 smo podpisali pogodbo z Občino Duplek o najemu parcele v Zgornjem Dupleku za obdobje 15 let, za izgradnjo prireditvenega prostora.

S sanacijo divjega odlagališča smo pričeli takoj in že konec avgusta 2019 priredili mednarodno motoristično srečanje.  

Po izpeljanem srečanju smo zastavili in pričeli graditi unikaten večnamenski prireditveni prostor s kampom, ki bo vseboval glavni prireditveni prostor – amfiteater, možnosti več manjših prireditvenih prostorov, adrenalinski poligon, kamp z recepcijo in manjšo izložbeno prodajalno spominkov. Klub si je za izgradnjo prireditvenega prostora že pridobil 3 premične kioske, 2 premična WC-ja in bibliobus, ki ga predelujemo v CLUB HOUSE.

V prihodnje planiramo:

  • izgradnjo naravnega amfiteatra, na delu navožene zemljine, ki bi omogočal sprejem večjega števila obiskovalcev, s to pridobitvijo bomo obdržali večjo površino zemljišča, ki ga lahko namenimo za parkirne prostore, kamp, VIP, režija, vzporedne prireditve,…..

  • Na robu parcele ob navoženi zemljini je 1. kiosk (elektro strojnica in prostor za hrambo)
  • Na delu navožene zemljine planiramo poligon za adrenalinske šport, morda v prihodnosti celo plezalno steno,

V prostorih avtobusa in povezanega 2. kioska je CLUB HOUSE BLACK DRAGONS, s planiranim odprtim barom in manjšim odrom, ločenim od glavnega odra. Avtobus je postavljen tako, da že sedaj na hrbtni strani omogoča video projekcijo (tipa avto kino),

  • V novo pridobljenem (l.2020) 3. kiosku planiramo recepcijo in manjšo izložbeno trgovinico s spominki.
  • Nekje na križišču prehoda med CLUB HOUSE-om in amfiteatrom planiramo premična kontejnerja z WC-ji in tuši, ki bodo lahko dostopni tudi obiskovalcem kampa.

  • Na prostoru za kamp, zraven primerne parcelacije in zasaditve, planiramo izdelati več posebnih unikatnih kurišč zavarovanih pred požarom, ki bodo lahko uporabljeni, tudi kot manjši družinski piknik prostori.
  • Prostor bo primeren za šolo v naravi (ob nakupu avtobusa, smo se za sodelovanje dogovorili tudi z Zvezo prijateljev mladine Maribor)

Kot dolgoletni organizatorji prireditev pod imenom »BIKERS WEEKEND DUPLEK«, planiramo, da na tem novem Domu pričnemo z novo obliko prireditve. V okviru Club House bara planiramo na manjšem odru izvesti več manjših dve urnih rock koncertov bodočih zvezd, ki se bodo po nekem NOVEM festivalskem vzdušju čez poletje kvalificirali na glavno prireditev, za katero verjamemo, da bo v prihodnjih letih presegla okvirje starega BIKERS WEEKEND-a DUPLEK. Večnamenski prireditveni prostor s kampom, pa ne gradimo le za potrebe kluba, ampak ga želimo, v koriščenje, predati sokrajanom, društvom,….da na tem prostoru izpeljejo svoje prireditve. Stroške koriščenja za društva in organizacije občine Duplek nameravamo minimalizirati le na osnovne stroške storitev, ki bi jim bile nudene (elektrika, voda, čiščenje,…).

Občino DUPLEK, vidimo kot partnerja pri projektu, ki bo z urejenim prireditvenim prostorom lahko ponudila nekaj nad standardnega in unikatnega svojim občanom, širši regiji in državi. Prav tako bo z ureditvijo kampa pridobila novi prepotreben vir financiranja (turistična taxa…), s katerim bo veliko lažje obogatila turistično infrastrukturo in ponudbo občine.

Večnamenski prireditveni prostor s kampom vidimo tudi kot točko združevanja društev in njihovih dejavnosti v celovito unikatno turistično ponudbo Občine DUPLEK.

Skupaj z Občino DUPLEK, smo se, z našim projektom, pripravljeni prijaviti na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za razvoj turizma v občini DUPLEK.

O samem klubu in naših planih bi lahko napisali celo knjigo, a v tem opisu smo se osredotočili le na mejnike in pomembna dejstva, z namenom, da Občni DUPLEK predstavimo veličino in pomembnost našega projekta »VEČNAMENSKI PRIREDITVENI PROSTOR S KAMPOM«, ki nam odpira še veliko več možnosti in poti v prihodnje, z željo, da nas Občina DUPLEK in G. župan Mitja HORVAT v našem delu podpre in se aktivno vključijo v izgradnjo nekaj NOVEGA in UNIKATNEGA.